4% korting van 10 tm 17 Januari

ivm met onze wintersluiting. Uw order 

wordt ma. 20 Jan. verzonden.

Ruilen en Retourneren

Kan ik een product ruilen of retourneren?

 

Bij Koffiewarenhuis.nl willen wij dat u blij bent met uw aankoop. Mocht het bestelde product niet aan uw verwachtingen voldoen dan kunt u producten ruilen of retourneren binnen 14 dagen na ontvangst. Producten komen in aanmerking voor ruilen of restitutie wanneer deze compleet, onbeschadigd en in de oorspronkelijke originele verpakking zitten. Wilt u producten ruilen of retourneren, neem dan altijd contact met ons op via verkoop@koffiewarenhuis.nl of ons contactformulier.

 


 

Het herroepingsrecht


U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product te beoordelen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te beoordelen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen naar verkoop@koffiewarenhuis.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

 

Wij verzoeken u het product in de originele verpakking te retourneren.

 


 

Terugbetaling


In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 25,00 zullen bedragen.

 


 

Uitsluiting herroepingsrecht


Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals machine die specifiek voor u besteld en geproduceerd zijn.
  • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals koffie

 


 

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan Koffiewarenhuis.nl (onderdeel van Cookbox B.V.)
Eckertstraat 29
8263 CB Kampen
verkoop@koffiewarenhuis.nl

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

 

  • de verkoop van de volgende goederen:

 

Besteld op* / Ontvangen op*:
Uw Naam/Namen:
Uw adres:
Uw handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum:

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is