Ruilen en Retourneren

Kan ik een product ruilen of retourneren?

 

Bij Koffiewarenhuis.nl willen wij dat u blij bent met uw aankoop. Mocht het bestelde product niet aan uw verwachtingen voldoen dan kunt u producten ruilen of retourneren binnen 14 dagen na ontvangst. Producten komen in aanmerking voor ruilen of restitutie wanneer deze compleet, onbeschadigd en in de oorspronkelijke originele verpakking zitten. Wilt u producten ruilen of retourneren, neem dan altijd contact met ons op via verkoop@koffiewarenhuis.nl of ons contactformulier.

 


 

Het herroepingsrecht


U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product te beoordelen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te beoordelen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen naar verkoop@koffiewarenhuis.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

 

Wij verzoeken u het product in de originele verpakking te retourneren.

 


 

Terugbetaling


In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 25,00 zullen bedragen.

 


 

Uitsluiting herroepingsrecht


Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals machine die specifiek voor u besteld en geproduceerd zijn.
  • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals koffie

 


 

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan Koffiewarenhuis.nl (onderdeel van Cookbox B.V.)
Eckertstraat 29
8263 CB Kampen
verkoop@koffiewarenhuis.nl

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

 

  • de verkoop van de volgende goederen:

 

Besteld op* / Ontvangen op*:
Uw Naam/Namen:
Uw adres:
Uw handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum:

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is